اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۹۴۹۷۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۷۸۴۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۹۴۹۷۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۴۳۳۶۳۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
تهران ، خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، پاساژ باقریان ، طبقه دوم ، پلاک 32


       

لیست قیمت محصولات شرکت نفت تکنیک33994978-021

۱۳:۳۴:۲۲ ۱۳۹۹/۸/۲۶

محصولات جدید شرکت نفت تکنیک33994978-021


سه راه استنلس استیل - کربن استیل - الوی استیل

سه راه استنلس استیل - ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده سوئیچ نیپل فولادی

وارد کننده سوئیچ نیپل فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی سوئیچ نیپل

نمایندگی سوئیچ نیپل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تبدبل کربن استیل - استنلس استیل

تبدبل کربن استیل - استنلس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده سوئیچ نیپل

وارد کننده سوئیچ نیپل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده سوئیچ نیپل کربن استیل

فروشنده سوئیچ نیپل کربن استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی سوئیچ نیپل مگا mega

نمایندگی سوئیچ نیپل مگا mega...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مهره ماسوره کربن استیل - استنلس استیل - الوی استیل

مهره ماسوره کربن استیل - ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سوئیچ نیپل فولادی

سوئیچ نیپل فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده سوئیچ نیپل تایوان

فروشنده سوئیچ نیپل تایوان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده سوئیچ نیپل فولادی

فروشنده سوئیچ نیپل فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سوئیچ نیپل فشار قوی

سوئیچ نیپل فشار قوی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده اتصالات فشار قوی 3000 6000

فروشنده اتصالات فشار قوی 3000 ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سوئیچ نیپل دوسر ساده

سوئیچ نیپل دوسر ساده...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سوئیچ نیپل دوسر دنده

سوئیچ نیپل دوسر دنده...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سوئیچ نیپل چینی

سوئیچ نیپل چینی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سوئیچ نیپل تبدیلی فولادی

سوئیچ نیپل تبدیلی فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سوئیچ نیپل تایوانی

سوئیچ نیپل تایوانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سوئیچ نیپل استیل 316

سوئیچ نیپل استیل 316...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سوئیچ نیپل استنلس استیل

سوئیچ نیپل استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سوئیچ نیپل xxs

سوئیچ نیپل xxs...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سوئیچ نیپل mega

سوئیچ نیپل mega...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سوئیچ نیپل 304

سوئیچ نیپل 304...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده اتصالات npt

فروشنده اتصالات npt...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی اتصالات فشار قوی npt

نمایندگی اتصالات فشار قوی npt...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سوئیچ نیپل مگا mega

سوئیچ نیپل مگا mega...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
زانو فشار قوی npt

زانو فشار قوی npt...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سه راه تبدیلی npt

سه راه تبدیلی npt...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سه راه فشار قوی npt

سه راه فشار قوی npt...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش اتصالات فشار قوی 3000 -6000

عامل فروش اتصالات فشار قوی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
زانو 90 درجه npt

زانو 90 درجه npt...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات فشار قوی استنلس استیل

اتصالات فشار قوی استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات فشار قوی npt

اتصالات فشار قوی npt...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
بوشن npt

بوشن npt...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
زانو 45 درجه npt

زانو 45 درجه npt...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده اتصالات فشار قوی فولادی

وارد کننده اتصالات فشار قوی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات دنده ای NPT کلاس 3000

اتصالات دنده ای NPT کلاس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات استیل npt 3000

اتصالات استیل npt 3000...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده اتصالات فشار قوی استیل

وارد کننده اتصالات فشار قوی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سه راه فورج استنلس استیل

سه راه فورج استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده اتصالات فشار قوی تایوانی

وارد کننده اتصالات فشار قوی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نمایندگی فروش اتصالات فشار قوی

نمایندگی فروش اتصالات فشار قوی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تله بخار استنلس استیل

تله بخار استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر توپی فورج استنلس استیل

شیر توپی فورج استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده اتصالات فشار قوی 3000

وارد کننده اتصالات فشار قوی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر خودکار فورج استنلس استیل

شیر خودکار فورج استنلس استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
وارد کننده اتصالات فشار قوی 6000

وارد کننده اتصالات فشار قوی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر خودکار فورج کربن استیل

شیر خودکار فورج کربن استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر خودکار فولادی

شیر خودکار فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
شیر کشویی فورج کربن استیل

شیر کشویی فورج کربن استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
عامل فروش گیت ولو دنده کلاس 800

عامل فروش گیت ولو دنده ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیت ولو دنده ای کلاس 800

گیت ولو دنده ای کلاس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
گیت ولو کلاس 800

گیت ولو کلاس 800...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مهره ماسوره فشار قوی فولادی

مهره ماسوره فشار قوی فولادی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مهره ماسوره npt

مهره ماسوره npt...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مهره ماسوره فشار قوی

مهره ماسوره فشار قوی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
مهره ماسوره فشار قوی استیل

مهره ماسوره فشار قوی استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
نماینده فروش اتصالات فشار قوی- کلاس 3000 6000

نماینده فروش اتصالات فشار قوی- ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده مهره ماسوره فشار قوی

فروشنده مهره ماسوره فشار قوی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده مهره ماسوره فشار قوی فولادی

فروشنده مهره ماسوره فشار قوی ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سوئیچ نیپل استیل

سوئیچ نیپل استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سوئیچ نیپل تایوان

سوئیچ نیپل تایوان...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سوئیچ نیپل دنده ای استیل

سوئیچ نیپل دنده ای استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سوئیچ نیپل فشار قوی کلاس 3000

سوئیچ نیپل فشار قوی کلاس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
فروشنده اتصالات فشار قوی تایوانی

فروشنده اتصالات فشار قوی تایوانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سوئیچ نیپل کربن استیل

سوئیچ نیپل کربن استیل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سه راه فولادی کلاس 3000

سه راه فولادی کلاس 3000...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سه راه دنده ای کلاس 3000

سه راه دنده ای کلاس ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
زانو فشار قوی کلاس 3000

زانو فشار قوی کلاس 3000...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
سوئیچ نیپل

سوئیچ نیپل...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
تبدیل فشار قوی فولادی 3000-6000

تبدیل فشار قوی فولادی 3000-6000...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات فشار قوی دنده ای 6000

اتصالات فشار قوی دنده ای ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات فشار قوی دنده ای 3000

اتصالات فشار قوی دنده ای ...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0
اتصالات فشار قوی 3000 تایوانی

اتصالات فشار قوی 3000 تایوانی...

قیمت فروش عمده
0
قیمت خرده فروشی
0