اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۹۴۹۷۸ ۲۱ ۰۰۹۸
۳۳۹۷۸۴۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس
۳۳۹۹۴۹۷۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه
۹۱۲۱۴۳۳۶۳۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
تهران ، خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، پاساژ باقریان ، طبقه دوم ، پلاک 32

شرکت نفت تکنیک33994978-021

تلفن

  • ۳۳۹۹۴۹۷۸ ۲۱ ۰۰۹۸
  • ۳۳۹۷۸۴۲۸ ۲۱ ۰۰۹۸

فکس

  • ۳۳۹۹۴۹۷۸ ۲۱ ۰۰۹۸

تلفن همراه

  • ۹۱۲۱۴۳۳۶۳۸ ۰۰۹۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  تهران ، خیابان خیام شمالی ، روبروی پارک شهر ، پاساژ باقریان ، طبقه دوم ، پلاک 32